Vi är

Contractor

Stora men närproducerande

Contractor förverkligar byggvisioner i Norrland och vi arbetar målmedvetet för att vara den bästa arbetsplatsen för alla som älskar att bygga. Vi bedriver vår verksamhet i hela Norrland med kontor i Skellefteå, Jörn, Umeå, Lycksele, Hemavan och Sundsvall. Verksamheten omsätter 928 MSEK med 470 engagerade medarbetare.

Omsättning fördelat på område

BYGGENTREPRENAD

BYGGSERVICE

MARK & ANLÄGGNING

FRITIDSHUS & BYGGKOMPONENTER

Contractor är en stor norrländsk byggaktör. Tillsammans byggde vi nya byggnader till ett värde av 520 MSEK under 2021. Samtidigt är vi närproducerande då våra medarbetare bor och verkar i stor utsträckning på de platser vi bygger. Det gjorde att vi kunde leverera 3 400 byggserviceprojekt till ett värde av 227 MSEK. Dessutom producerade vi mark- och anläggningsarbeten för 112 MSEK och fritidshus och byggkomponenter, i vår husfabrik, till ett värde av 60 MSEK. 

Snabbfakta

Snabbfakta

3400

avslutade projekt inom byggservice 2020.

470

nöjda medarbetare

112

års erfarenhet. Hittils.

928

miljoner i omsättning 2021.

6

orter i Norrland.

2725

kvm egna lokaler.

Vår verksamhet

Contractors verksamhet består framförallt av genomförande av byggentreprenader och genomförande av löpande byggservice för avtalskunder. Dessutom genomför vi mark- och anläggningsentreprenader via dotterbolaget Contractor Mark.

Contractors huvudverksamhet är genomförande av byggentreprenader och löpande byggservice för avtalskunder.

Vi genomför dessutom mark- och anläggningsentreprenader via dotterbolaget Contractor Mark.

Vi tillverkar även fritidshus och prefabricerar lätta byggelement i vår husfabrik i Jörn. Dessa produkter säljs under varumärket Jörnträhus.

Contractor äger också fastigheter genom det egna dotterbolaget Contractor Fastigheter i Norr, som förvaltar och säljer fastigheter.

Ägarstruktur och bolagsform

Ägarstruktur och bolagsform

Moderbolaget Contractor Holding i Norr AB äger samtliga av koncernens driftsbolag till 100%. Ägandet i moderbolaget är fördelatFredrik Andersson (med familj) som äger 90% och Albin Holmberg som äger 10%. Styrelsen utses av ägarna på bolagsstämman i enlighet med bolagsordningen.   

Det som är bra för Norrland är bra för oss

Att skapa hållbara förutsättningar för Norrland att växa är ett sätt för oss att möjliggöra långsiktig konkurrenskraft. Det är här vi hittar våra medarbetare, våra kunder och våra samarbetspartners. Det är här vi bor och verkar. Att arbeta med hållbarhetsfrågor ökar vår attraktionskraft samtidigt som hållbar tillväxt ökar efterfrågan på våra tjänster. Man kan säga att Contractor är viktiga för ett levande Norrland och ett hållbart Norrland är viktigt för Contractor.