FREDRIK HAR ORDET

Vi ska bli bäst i
Norrland på hållbarhet

FREDRIK HAR ORDET

Vi ska bli bäst i
Norrland på hållbarhet

2021 var tufft på många sätt. Mycket på grund av pandemin. Men vi lyckades trots detta flytta fram våra positioner, inte minst när det gäller hållbarhetsarbetet. Där har vi kommit närmare vårt mål – att vara bäst i Norrland i byggbranschen.    

Varför är det så viktigt för oss att bli Norrlands mest hållbara byggföretag? Jo, för att vi med gott samvete och stolthet vill kunna lämna över det vi skapat till nästa generation. Här finns inga genvägar, varken när det gäller social, ekonomisk eller miljömässig hållbarhet. 

Hållbarhet har blivit en högst affärskritisk faktor. I allt fler av de förfrågningar vi får krävs det att vi kan visa att vi arbetar medvetet hållbart och kan bygga miljövänligt. När EU:s nya taxonomi – som hjälper investerare att identifiera miljömässigt hållbara investeringar – började gälla vid årsskiftet förstärktes utvecklingen ytterligare. Vår möjlighet att finansiera byggprojekt i egen regi kan idag nästan sägas vara avhängig om vi kan erbjuda ett grönt byggande eller inte.  

 När det gäller ekonomin blev 2021 inget toppår. Men vi gjorde ett bättre rörelseresultat än 2020 – 8 miljoner kronor jämfört med 1 miljon – och omsättningen landade på runt en miljard, vilket är 100 miljoner bättre än föregående år. Allt pekar också på att 2022 blir starkt för vår del, den budget som styrelsen godkänt ligger på 1,4 miljarder kronor i omsättning och ett rörelseresultat på 55 miljoner kronor. 

Hos oss är det viktigt att alla medarbetare trivs och känner att de har möjlighet att påverka sitt arbete. Antalet anställda växte under 2021 från 435 året innan till 470 personer och våra undersökningar visar på ett mycket högt antal nöjda medarbetare. Målet är att vi ska vara 1 000 engagerade medarbetare i ett ekonomiskt välmående företag senast 2024. För att nå dit måste vi hela tiden vara på tårna för att skapa hållbara villkor och erbjuda utveckling för alla anställda. 

På miljöområdet jobbar vi oförtrutet vidare med att minska vårt klimatavtryck. Här finns flera fina exempel, ett av dem är Contractor Mark som har minskat sina koldioxidutsläpp med 69 procent under det gångna året. Detta genom att tanka sina maskiner med det fossilfria och förnybara bränslet HVO 100 i stället för diesel. 

Så ni hör, det går framåt. Men det är absolut inte tid att luta sig tillbaka. Tvärtom. Vi fortsätter under 2022 på den inslagna vägen. Vi ska bli ännu bättre på att bygga ett levande Norrland – på ett hållbart sätt. Något alternativ finns inte.