Mål och

resultat

Vill du få en snabb överblick? Är det siffrorna som är viktigast?  Nedan har vi sammanställt utfallet av vårt hållbarhetsarbete och vad som är våra målsättningar. I sammanställning kan du också ta del av om arbetet lett oss närmare vårt mål samt några kommentarer till siffrorna.