Det här är vår 
hållbarhetsmodell

Vi på Contractor skiljer vi inte på affärsmål och hållbarhetsmål, i stället strävar vi efter att våra övergripande affärsmål ska bidra till ett mer hållbart Norrland. Det är så vi kan kapa värden som består över tid. Kopplingen mellan vår affär och vårt hållbarhetsarbete beskrivs i vår hållbarhetsmodell genom att redogöra för hur de resurser vi använder förädlas i vår affär och verksamhet samt vilket värde dessa skapar för våra olika intressenter. Vår verksamhet resulterar inte bara i form av det vi bygger, utan även den påverkan vi har på platsen där vi verkar och bor. 

Vår affär och verksamhet

Vårt syfte

För att ge alla norrlänningar möjlighet att realisera sina byggvisioner och för att vara den bästa arbetsplatsen för alla oss som älskar att bygga.

Vårt sätt

Med nyfikenhet, mod och omtanke bygger vi starka relationer och kvalitet som varar i generationer. 

Vårt avtryck

Ett levande Norrland,byggt på visioner och drömmar, av lokala människor.

Under 2021 nyttjades följande tillgångar...

470

medarbetare

1163

leverantörer

8

kontor

1

husfabrik

32400

egna fastigheter

549

råvaror och förnödenheter

247196

energi i projekt

100

servicebilar

7

handverktyg och arbetskläder
 • 470 st medarbetare 

 • 0 st leverantörer 

 • 8 st kontor 

 • 1 st husfabrik (133 000 kvm) 

 • 32 400 kvm egna fastigheter  

 • 549 MSEK råvaror och förnödenheter 

 • 247 196 kWh energi i projekt 

 • 100 st servicebilar 

 • 7 MSEK handverktyg och arbetskläder 

 

...vilket lät oss skapa följande värden...

928

intäkter

470

årsanställda

193

utbetalda löner

77

sociala avgifter

35000

nya byggnader

3400

genomförda byggserviceprojekt

637

intäkter för leverantörer

7566

kundfakturor

132

skatt till den norrländska välfärden
 • 928 MSEK i intäkter 
 • 470 årsanställda 
 • 193 MSEK i lön och 77 MSEK sociala avgifter 
 • 35 000 kvm nya byggnader 
 • 3 400 genomförda byggserviceprojekt 
 • 637 MSEK intäkter för leverantörer 
 • 7 566 kundfakturor 
 • 132 MSEK skatter som bidrar till den norrländska välfärden 

...och framförallt bidra till de globala hållbarhetsmålen

Sen har vi såklart varit med och bidragit till en hel del andra globala hållbarhetsmål också. Men de har inte haft lika hög prioritet i vår hållbarhetsmodell. Vilka det är kan du läsa mer om här.