Contractors uppfyllande av GRI-standarden

Koppling mot GRI

Vår hållbarhetsredovisning upprättas i enlighet med GRI Standards 2021. Nedan följer GRI innehållsförteckning med referenser till vart mätetalen återfinns i hållbarhetsredovisning och på vår hemsida. I de fall hänvisning saknas finns inte beskrivningen med i denna hållbarhetsredovisning.