Fredrik har ordet

Vi ska bli bäst i 

Norrland på hållbarhet

2021 var tufft på många sätt. Mycket på grund av pandemin. Men vi lyckades trots detta flytta fram våra positioner, inte minst när det gäller hållbarhetsarbetet. Där har vi kommit närmare vårt mål – att vara bäst i Norrland i byggbranschen.

Fredrik har ordet

Vi ska bli bäst i 

Norrland på hållbarhet

2021 var tufft på många sätt. Mycket på grund av pandemin. Men vi lyckades trots detta flytta fram våra positioner, inte minst när det gäller hållbarhetsarbetet. Där har vi kommit närmare vårt mål – att vara bäst i Norrland i byggbranschen.

Våra fokusområden

Även om vi vill mycket, behöver vi fokusera för att nå fram. Därför har vi bestämt att dessa områden är extra viktiga för oss.

Fokusområde 1

Att bygga

människor

Fokusområde 2

Vi vill

växa till

tusen

Fokusområde 3


Minskad
resurs-
användning

Fokusområde 4

Verka för ett mer

levande Norrland

Mål och resultat

Globala mål för
hållbar utveckling

Vi är Contractor

Hållbarhetsmodell och styrning

Året som gått